Tiếng Trung cơ bản cho người mới học tiếng Trung

1 你好 nǐ hǎo xin chào
2 你好吗? nǐ hǎo ma? bạn có khoẻ không
3 很好 hěn hǎo rất khoẻ
4 我也很好 wǒ yě hěn hǎo tôi cũng rất khoẻ
5 你早 nǐ zǎo chào buổi sáng
6 你身体好吗? nǐ shēn tǐ hǎo ma? bạn có khoẻ không
7 谢谢 xiè xiè cảm ơn
8 再见 zài jiàn tạm biệt
9 你工作忙吗? nǐ gōng zuo máng ma? công việc của bạn có bận không
10 很忙你呢? hěn máng nǐ ne? rất bận, còn bạn

Tiếp tục học tại đây : https://tiengtrung.vn/
Hồ sơ

phamduongchau

Author:phamduongchau
Chào mừng đến với FC2 Blog!

Bài viết mới
Lời bình luận mới
Lưu trữ hàng tháng
Thể loại
Khuôn tìm kiếm
Hiển thị RSS Link
Link
Khuôn đăng ký bạn Blog

Kết bạn Blog với người này